Norge Mining foretrekker en rask E39-avgjørelse

Norge Mining foretrekker en forutsigbar R2-trasé framfor den usikre hybridløsningen som Bjerkreim og Lund har fremmet.