Norsk Vind om Faurefjell: - Nå er me avhengige av eitt års utsett frist

Faurefjell vindkraftverk manglar fleire godkjenningar. Men nå hjelper det ikkje lenger at departementet gir nødvendige godkjenningar. Norsk Vind treng òg utsett frist for ferdigstilling av vindkraftverket.