Gå til sidens hovedinnhold

North Sea Energy Park: Det er mangelfullt kunnskapsgrunnlag i detaljreguleringsplanen

Me bed om at kommunestyret ikkje fattar vedtak i saka før oppdaterte og naudsynlege konsekvensutgreiingar og opplysningar om jordbruk og vegutbetringar ligg føre. Fyrst då kan dei folkevalde ta ei opplyst avgjerd.

For abonnenter