NVE ser føre seg å «mura inne» Vikeså sentrum for 40–50 millionar, men kommunalsjefen er ikkje overbevist

Noko må gjerast for at Vikeså skal unngå å bli ståande under vatn igjen, slik sentrumsområdet blei under Synne i 2015. Flaumsikringstiltaket NVE anbefaler, er anslått å kosta 41 millionar kroner.