Det kan bli uvanlig stor belastning på folkehelsa og helsetjenesten fra luftveisinfeksjoner denne vinteren, skriver FHI i en ny risikovurdering, skriver NTB.

Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer det som sannsynlig at Norge får en bølge av covid-19, og at den ser ut til å begynne nå. Foreløpig dominerer omikron BA. 5-varianten, men flere andre omikronvarianter som omgår immuniteten bedre, er på frammarsj.

Risikovurdering for covid-19

  • Det er utbredt immunitet i befolkningen etter at de aller fleste har vært smittet, vaksinert eller begge deler. Siden i sommer har mange eldre og personer med andre risikofaktorer fått oppfrisket beskyttelsen med en ny vaksinedose. Immuniteten vil beskytte de fleste godt mot alvorlig forløp av covid-19.
  • Det sirkulerer nå i Europa en rekke nye omikron-undervarianter som ser ut til å omgå immunitet bedre enn tidligere undervarianter. Det er mulig at én eller flere undervarianter vil bli dominerende og bidra til en vinterbølge.
  • En ny koronabølge ser ut til å være i starten nå.
  • Konsekvensene av en vinterbølge for samfunnet er en økt belastning på fastlegene, hjemmebaserte tjenester, sykehjemmene og sykehusene, men også på resten av samfunnet ved at det blir noe covid-19-relatert sykefravær. For individene er konsekvensene at en del blir smittet og syke, også blant dem som har vært smittet før.
  • Det er lite sannsynlig at en vinterbølge med varianter vi kjenner nå, vil gi betydelig større belastning på sykehusene enn sommerbølgen 2022 ga.
  • Situasjonen er fortsatt uforutsigbar. Det er nødvendig med fortsatt beredskap og overvåking for å håndtere en eventuell variant med betydelig verre egenskaper.

Instituttet venter også epidemier av influensa, RSV-infeksjon og kanskje også kikhoste. Disse utbruddene kan bli større enn nordmenn er vant til fra før pandemien.

Dersom flere epidemier eller bølger kommer samtidig, kan belastningen bli betydelig. Dersom de kommer etter hverandre, kan belastningen bli langvarig, skriver FHI.

De skriver også dette om situasjonen nå:

  • Det er fortsatt svært lav influensaaktivitet og ingen sikre tegn på at vinterens influensaepidemien er ved starten.
  • Det er lite smitte med RS-virus nå, men en liten økning. Det er usikkert om dette er starten på vinterens RSV-infeksjonsepidemi.
  • Det er svært få påviste tilfeller av kikhoste.