Gjennom hele døgnet ligger strømprisen på over 3 kr/kWh, noe som aldri har skjedd før, skriver Europower.

Selv ikke tidenes dyreste dag, 21. desember i fjor, hadde så høye strømpriser gjennom hele døgnet, ifølge nettstedet.

Strømprisen gjelder for rundt 1,3 millioner innbyggere i Vestland sør for Hardangervidda, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold.

Maksprisen er på 3,62 kroner, melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Torsdagens snittpris per kWh er 0,57 kroner høyere enn onsdag og 2,70 kroner høyere enn samme dag året før.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og for seg selv kommer nettleien.

Maksprisen torsdag på 3,62 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 0,04 kroner høyere enn onsdag og 2,96 kroner høyere enn samme dag året før.

Minsteprisen blir på 3,07 kroner per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.

Kraftprisene forblir høye i Sør-Norge

– Sammenligner en forrige ukes kraftpriser med uken før er det en øking på 30 prosent. I Sørøst- og Vest-Norge lå ukesnittet for strøm på 164 øre per kilowattime. En økning på 12 prosent, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

For strømområdene i det sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) viser foreløpige tall at forrige ukes kraftproduksjon var den laveste for uke 28 på over ti år.

De høye kraftprisene har sammenheng med den lave kraftproduksjonen og et høyere prisnivå i landene Norge har mellomlandsforbindelser med. I Sør- og Sørvest-Norge fulgte kraftprisen til nabolandene oftere enn en har sett ellers i år.

– At kraftprisene følger prisnivået til nabolandene er et uttrykk for at flere vannkraftprodusenter sparer på vannet. Når vannet blir spart blir kraftproduksjonen samtidig lavere gjennom uka. Dermed blir det også mindre eksport. Kraftprisene vil dermed i større grad bli påvirket av kraftprisene i nabolandene våres, opplyser NVE. (©NTB)