Nye E39 er et nasjonalt anliggende

Av

Nye E39 har som eneste mål å sørge for mest mulig effektiv og miljømessig transport mellom «storbyregionene» Stavanger og Kristiansand. Og der er traseen R1 uten konkurranse.