Allerede i sommer ble elsparkesykler omklassifisert til liten elektrisk motorvogn av samferdelsmyndighetene. Fra nyttår må også alle privateide elsparkesykler, ståbrett og lignende ha lovpålagt ansvarsforsikring for motorvogn, på lik linje med biler, busser og traktorer.

Det har Samferdselsdepartementet bestemt.

Elsparkesykler som ikke oppfyller de tekniske kravene, blant annet om maksfart på 20 km/t, er verken lov å bruke eller forsikre. De må dermed parkeres for godt.

Krav om hastighetssperre

– Alle elsparkesykler må ha hastighetssperre, slik at den ikke kan kjøre over tillatt hastighet med motorkraft. Sperren skal i utgangspunktet være der fra produsent, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet It i en pressemelding.

Kravet til hastighetssperre er ikke oppfylt hvis du kan endre maksimal hastighet via en bryter, forskjellige moduser eller en app. Det går frem av de tekniske kravene fra Statens vegvesen.

– Jeg kjenner til at på en del elsparkesykler er det mulig å få gjort fysiske endringer hos forhandler eller produsent etter kjøp for å møte kravet. Men det gjelder slettes ikke alle, sier Clementz.

If anbefaler alle som eier en elsparkesykkel eller et ståbrett til å sette seg godt inn i de tekniske kravene til slike kjøretøyer hos Statens vegvesen.

Dette dekker forsikringen

Lovpliktig ansvarsforsikring for motorvogn dekker skade som elsparkesykkelen gjør på personer, også på deg som fører. Den dekker også skader på ting, for eksempel andres kjøretøy, bygninger og gjenstander.

Uten lovpålagt ansvarsforsikring på elsparkesykkelen? Politiet kan ilegge deg en straffereaksjon. Du må betale erstatningen fra egen lomme dersom kjøretøyet ditt ikke er forsikret og har gjort skade. Ved store, omfattende skader og personskader, for eksempel en alvorlig hodeskade, kan du ble skyldig et tosifret millionbeløp. Skulle du selv bli skadet som fører av et uforsikret kjøretøy, får du ingen erstatning ved skade.

If har satt prisen til 65 kroner i måneden for å forsikre elsparkesykkelen med ansvarsforsikring for motorvogn. Tyveri av elsparkesykkel er fortsatt dekket på innboforsikringen til If.

1. september ble det innført krav om ansvarsforsikring på alle elsparkesykler for utleie. If har avtale for denne dekningen.med nesten alle de ledende utleieselskapene her i landet.