Nytt aktivitetssenter for utviklingshemmede: Går bort fra tidligere plan – fraråder plassering på Slettebø

Det nye aktivitetssenteret for utviklingshemmede i Eigersund bør likevel ikke plasseres i Slettebø-området, slik planen har vært fram til nå. Rådmannen mener sjukehustomta på Lagård er bedre egnet.