Nytt tilfelle i Bjerkreim, men ingen smitta oppheld seg i kommunen nå