Offentlege tilskot har ført til gode stunder for isolerte eldre: – Me har skapt gode augeblikk saman

Med 1, 3 millionar i offentleg støtte frå Fylkesmannen sette livsgledekoordinatoren og Eigersund kommune umiddelbart i gang med aktivitetar for eldre. Dette for å motverka einsemd.