– Det er nok veldig lenge siden siden denne sangen er framført, mener Henriksen.

Men selv har han kjent til den i en årrekke. Forklaringen er enkel.

– Husabø skole spilte i 2000 inn en CD hvor inntektene fra salget gikk til Barnekreftforeningen. Spor nummer fire er "Langstrakt er den bygget", forklarer Rasmus Henriksen, som er leder for rockeklubben.

På skoleinnspillingen var det de to tredjeklassene på Husabø som sto for det vokale. I 3B gikk Davina J. A. Hill, som sammen med Kaja Solli skal framføre sangen på Torget lørdag i anledning Egersunds 225-årsjubileum.

Tysk melodi, lokal tekst

En liten historietime om "Langstrakt er den bygget" er antagelig på sin plass: Melodien, som også brukes på "Rett som ørnen stiger", er skrevet av den tyske komponisten Louis Spohr, som døde i 1859. Den lokale teksten ble på sin side skrevet i 1925 av Helene Thorsen.

– Etter hva jeg har funnet ut, ble teksten trykket i lokalavisa ved flere anledninger fra gammelt av. Den sto i sin helhet først i 1926, i daværende Egersundsposten, og så igjen i 1967 og 1978 i Dalane Tidende. To av versene dukket også opp i DT i 1980. Den ble da omtalt som "Egersund" og "Den gamle Egersundssangen", forteller Rasmus Henriksen.

Den "nye" er fra 1930-tallet

Den "nye" egersundssangen, "Bak krans av øyer, nes og skjær", er for øvrig resultat av en konkurranse lyst ut av Egersund Musikkorps, Egersunds Mandssangforening, Håndverkernes Sangkvartett og Sangkvartetten Ljom i 1930. Det kom inn hele 22 forslag til tekst, ifølge Egersund byhistoriske leksikon, og Torvald Fredriksen vant.

Det ble deretter lyst ut konkurranse om å sette melodi til "Bak krans av øyer, nes og skjær". Melodien som vant, er laget av Abraham Skogen, som var dirigent i Egersunds Musikkorps, og Hans J. Hansen.

– Kjekk tekst å lese

På innspillingen Husabø skole gjorde av "Langstrakt er den bygget", hadde lærer Alf Georg Østebrøt lagt inn et nytt mellomspill mellom hvert vers. Dette er med når rockeklubben framfører sangen i helga.

For anledningen er teksten til Helene Thorsen også blitt noe modernisert.

– Det er en kjekk tekst å lese. Det er spennende med 98 år gamle betraktninger om byen og områdene rundt, mener Rasmus Henriksen.

Slik er teksten:

"Langstrakt er den bygget

Bakom Varbergs koll

Er av åser trygget

uten festningsvoll

E(i)gerø(y) den ga

vern mot nordsjøs hav

Danner hav og sund

for vårt Egersund

Kråkefjell og Langgård

står som Damsgårds vakt

og i nord Kontrari

i sin furudrakt

Varbergs grønne hatt

er som havnvagt satt

Aarstadfjell med lund

pryder Egersund

Lunnerelvens armer

verner den mot øst

kraft til lys og varme

Øgreyfoss har løst

Fayanceindustri

Eie potteri

Småbedrifter rundt

har vårt Egersund

Flere vakre veier

ut fra byen går

Følg kun med til Eie, Tengs og Ladegård

Hegnet Årstaddal

Koldalsveien sval

Kringsjås utsiktslund

over Egersund

Varbergvei ved sjøen

med sitt badehus

Utsikt bort til øen

hever seg av grus

Fyr mot horisont

bautastein i front

plantet li og lund

kranser Egersund

Trange kår den døiet

i sin første tid.

Sjømenn havet pløyet

arbeid gikk med slit.

Fisket titt slo feil

men de hvite seil

brakte dog sitt pund

hjem til Egersund

Stolte skip bar navnet

ut i fremmed havn

Vår fabrikk har gavnet

utfylt mange savn

Store vesterhav

fiskerikdom gav

hjalp i nådens stund

ofte Egersund

Folket flittig virker,

strever stadig frem

verner tro og kirker

bygger egne hjem

Lynghei, stein og ur

rydder man og snur

planter sparsom grunn

her i Egersund

Fødeby vi nevner

med en ærefykt

og med flid og evner

verner vi den trygt

Selv i fremmed havn

ærer vi dens navn

hilser strand og lund:

Hurra Egersund"