Forventningsfulle og kanskje litt smånervøse strøymer elevane på, klasse for klasse. I rulleskiløypa på Vikeså stadion står Karl Brådli og tar imot dei. Fem olabilar er lina opp framfor han. Det er tid for testkjøring av bilane han og medhjelparane hans i Bjerkreim Lions har brukt store delar av fritida si på å byggja dei siste månadene.

– Alle må bruka hjelm. Dei som har litt korte bein, må ta puta som står bak setet, og plassera den bak ryggen for å nå fram til bremsene, forklarer Karl når elevane har flokka seg rundt han.

– Nei, nei; dei går ikkje av seg sjølv. De må skuva dei opp bakken, legg han til når ein av ungdomsskuleelevane set seg oppi ein bil på flat mark og trur at han skal begynna å kjøra.

Ikkje gjort i ei handvending

Det har vore arrangert olabilløp under Marken fleire gonger tidlegare. Karl Brådli og Bjerkreim Lions har stått i bresjen kvar gong. Han innrømmer at det ikkje har vore den heilt store suksessen.

– Tidlegare har ungane måtta stilla med eigne bilar. Men det er ikkje for kven som helst å byggja ein olabil; ikkje alle er like hendige. Oppslutninga har vore måteleg, konstaterer han.

Derfor bestemde Bjerkreimsmarken seg for å etablera ein olabil-pool. Oppdraget med å laga bilane blei ikkje lyst ut på anbod; det gjekk til Karl & co.

– Eg kom over ei teikning som eg fall for. Bilane er ganske lette. Styring og bremser har vore det mest utfordrande. Me kjøpte rimelege syklar på Biltema og kappa dei opp. I tillegg har det gått med litt trevirke og måling. Me har brukt nærmare 20.000 kroner på materiell og 130 arbeidstimar. Fleire bedrifter har bidratt med fin sponsorhjelp, oppsummerer han.

Han vil ikkje ha all æra sjølv.

– Stein Arild Birkeland og eg har bygt. Olaf Hovland har skrudd, og Marthon Skårland har måla.

Testtur med bremsa på

Det er Karl som har invitert Vikeså-elevane til prøvekjøring.

– Det er ein stor fordel å ha hatt ein prøvetur eller to før du stiller på løpet. Etter testen håper me at mange bestemmer seg for å delta og melder seg på konkurransen, seier olabilsnikkar Brådli.

Først ut til å prøvekjøra bilane er elevane på åttande trinn. Nokon kan ikkje få sett utfor fort nok. Andre må tenkja seg om litt, mens andre igjen avstår.

– Eg bremsa litt, men eg trur kanskje ikkje det hadde vore nødvendig, seier Thea Røynestad når turen er over.

– Er du klar for å stilla på løpet på Marken nå?

– Eg er litt usikker, for eg veit ikkje heilt om eg skal gå på Marken alle dagane, forklarer ho.

Lene Skjæveland smiler breitt når ho har runne ned bakken og trilla tilbake til oppstillingsplassen.

– Det var kjekt!

– Du hadde talent for dette?

– Nja, det veit eg ikkje.

Finn seg ikkje i kjønnsdiskriminering

Lærar Marius Solberg har utnemnt tre av gutane på 8. trinn til å vera skuvepatrulje når det er tredjeklassingane sin tur til å prøva bilane. Dét fell ikkje i god jord hjå Tonje Øye Bue. Ho kan ikkje forstå kvifor Marius har valt ut bare gutar.

– Eg måtte jo plukka nokon sterke, ertar han.

Dermed barkar det laus med handbak mellom ein ertelysten lærar og ei småhissig Tonje. Me skal ikkje røpa kven som vann, men me kan røpa at Tonje liker best å visa styrke med beina godt planta på jorda:

– Aldri om eg skal renna ned den bakken; det torer eg ikkje, slår ho fast.

Alle har vinnarsjanse

På Bjerkreim Lions sin markensstand kan elevar frå tredje til åttande klasse i løpet av fredagen melda seg på sundagens olabilløp.

– Deltakarane blir fordelte på tre klassar; éin for elevar på 3. og 4. trinn, éin for 5. og 6. trinn og éin for sjuande- og åttandeklassingane. Me har sett eit tak på totalt 60 deltakarar, og det er først til mølla. I tillegg til at den beste i kvar klasse får premie, trekkjer me ut ein vinnar blant alle, uavhengig av klasse. Vinnaren får pizza til heile klassen sin, opplyser Karl Brådli.