UiS søker om midler til fleksibel sykepleierutdanning til Dalane, og har vært vært i kontakt med Dalane utdanningssenter for å se på muligheten for et samarbeid om en fleksibel og desentralisert sykepleierutdanning for Dalane, oppstart høsten 2024.

– Vi har hatt et innledende møte på UiS der vi har diskutert ulike innretninger og muligheter for et studietilbud i Dalane. En eventuell studiemodell for Dalane må finansieres med eksterne midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, sier daglig leder Gudrun Ellingsen i Dalane utdanningssenter til Dalane Tidende.

Ryfylke-modellen

Hun forteller at UiS ønsker å videreføre modellen som de har utarbeidet og som nå går i Ryfylke. Den er på heltid, men er lagt opp fleksibelt og med samlinger.

– Dalane utdanningssenter og kommunene i Dalane har sagt at vi i utgangspunktet ser for oss en modell som går på deltid i fire år. UiS mener fulltidsmodellen er gjennomførbar for oss og sier at de ikke kan søke om midler til en ny modell på deltid med mulighet for snarlig oppstart. Det vil være en altfor krevende prosess, og de vil ikke ha nok tilgjengelige ressurser til å kunne tilby en slik utdanning på deltid allerede fra høsten 2024, blir det forklart.

Søker om midler

I forrige uke var det et oppfølgingsmøte med UiS der flere kommunalsjefer deltok. Det ble enighet om å søke om midler til finansiering av en fleksibel sykepleierutdanning i Dalane, lik den som nå går i Ryfylke – på heltid.

– Kommunene har fått i oppgave å bidra med underlag til søknaden og er allerede i gang med dette arbeidet. Dalane utdanningssenter vil også søke tilskudd fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fra egen utlysning for utdannings- og studiesentre, som kan bidra til å styrke det arbeidet vi skal i gang med og allerede gjør i forbindelse med etterspurte, distriktsvennlige utdanningstilbud i Dalane, forklarer Ellingsen.

Hun ser positivt på at dette kan bli realisert:

– Vi krysser fingre for at UiS får tilsagn på sin søknad og at vi høsten 2024 kan starte opp et kull med sykepleierstudenter i Dalane. Dette har vi ventet lenge på, og vi ser nå frem til et spennende samarbeid med UiS og kommunene i Dalane.

Påbyggsfag på kveldstid

Ellingsen forklarer at Dalane utdanningssenter allerede har lagt til rette for at kandidater som pr. i dag ikke er kvalifisert for utdanningen eller mangler fag, kan ta disse på kveldstid skoleåret 2023/2024.

– Blant annet tilbyr vi alle påbyggsfagene på kveldstid for skoleåret 2023/2024.

Når UiS tilrettelegger for et fleksibelt tilbud i Dalane vil det legges opp til at en stor del av undervisningen og praksisstudiene vil kunne skje i regionen, men noe også måtte foregå på campus i Stavanger.

– Regionen vår kan tilby mye av den praksisen studentene skal ha, men for eksempel vil kirurgisk praksis foregå på SUS, sier Ellingsen.