Oppfordring frå Fotballforbundet: Steng alle banar!

Mens idrettsanlegga i Sokndal var stengde, oppfordra Bjerkreim IL ungar og ungdom til å trena maks tre i lag på bane inndelt i soner. Måndag oppfordra NFF til stenging av alle banar landet rundt.