Oppsigelser i Sokndal: Oppgir konflikt med rådmannen som begrunnelse

To kommunalsjefer har sagt opp i Sokndal i sommer. Begge oppgir lederstilen til rådmann Oldernes som en av grunnene til at de vil vekk.