Ordførerens julekalender luke 23: Oddvin er en av pådriverne i Egersund racketklubb

Oddvin Helleren er en av grunnene til at Egersund racketklubb får nye aktiviteter, treningsturer, tilbud og nye medlemmer.