Ørsdalen – bygda der alle kan slukke en brann

Med jevne mellomrom øver bygdefolket i Ørsdalen på brannslukking sammen med mannskaper fra Eigersund brann og redning. Søndag fikk de bruk for det de har lært.