På oppdrag for Norge Mining: Geologer analyserer mineralprøver på "samlebånd"

På det tidligere Nytt liv-senteret på Heskestad står et knippe geologer krokbøyd over rekkevis med boreprøver fra Heskestad, Helleland og Bjerkreim. De arbeider på oppdrag fra Norge Mining og ser etter interessante mineraler.