På oppdrag for Norge Mining: Geologer analyserer mineralprøver på "samlebånd"

På det tidligere Nytt liv-senteret på Heskestad står et knippe geologer krokbøyd over rekkevis med boreprøver fra Heskestad, Helleland og Bjerkreim. De arbeider på oppdrag fra Norge Mining og ser etter interessante mineraler.

DEL

– Her kan du tydelig se forskjell i mineralene. Noe er grått, mens noe har en brunere farge. Det er den brune fargen som er mest interessant, forklarer britiske Harri Rees.

Seniorgeologen leder arbeidet på stedet og representerer det verdensomspennende konsulentselskapet SRK Exploration.

– Vi er fremdeles på et veldig tidlig stadium i arbeidet, og det er mye for tidlig å si noe om det vil svare seg å drive gruve her. Det er uansett ikke vi i SRK Exploration som tar den avgjørelsen, men Norge Mining når de får resultatene av prøvene, forklarer han.

Sjekker alt

Geologene foretar en innledende visuell analyse og registrering av boreprøvene. Ulike bergarter, antall lag, fargenyanser, sammensetning av mineraler og hvor i prøvene de ulike mineralene finnes, registreres.

– En del av registreringen gjøres også for å fortelle oss hvor sikkert fjellet er. Skulle det bli en gruve her, vet vi da hvor tykke veggene må være for at det skal være trygt, forklarer Rees.

DOKUMENTERES: Geolog Torbjørn Aamelfot tørker prøvene med en hårføne. – Prøvene skal fotograferes i både tør og våt tilstand før vi sender dem fra oss, forklarer han.

DOKUMENTERES: Geolog Torbjørn Aamelfot tørker prøvene med en hårføne. – Prøvene skal fotograferes i både tør og våt tilstand før vi sender dem fra oss, forklarer han. Foto:

Etter visuell analyse deles boreprøvene i to på langs. Den ene halvpartene skal sendes til et laboratorium i Irland for analyse, mens den andre halvdelen lagres hos Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Resultatet av analysene ventes først utpå nyåret.

De flest boreprøvene går ned til 550 meters dybde.

– Men det er planlagt å bore ned til 2.000 meter minst ett sted. Oppdragsgiveren vår, Norge Mining, ønsker å se hva som befinner seg der nede. Det er mulig å bore så dypt, men det er ikke vanlig. Prøvene som tas, gir oss en forståelse av fjellet i området, sier Rees.

VANSKELIG Å SE: For et utrent øye kan det være vanskelig å se at feltet mellom de to røde strekene har en brunere farge. Det brune feltet geologene gjerne vil se.

VANSKELIG Å SE: For et utrent øye kan det være vanskelig å se at feltet mellom de to røde strekene har en brunere farge. Det brune feltet geologene gjerne vil se. Foto:

Positive grunneiere

Steinprøvene innhentes fra tre borerigger som befinner seg på ulike steder rundt om i terrenget på kommunegrensa mellom Lund og Eigersund.

– Dette er et vanskelig tilgjengelig område, men vi forsøker å bore etter prøver med en avstand på 200 til 300 meter. Vi er avhengige av lokale folk for å få gjennomført dette. Grunneierne har vært veldig positive og har tillatt boring der vi har ønsket. Akkurat nå hentes det prøver i Øygreid-området. Det er et areal på om lag to ganger fire kilometer, forklarer han.

GRUNDIG JOBB: Geologene sjekker hver eneste millimeter av samtlige boreprøver som hentes opp fra grunnen. Tusenvis av prøver skal sjekkes før jobben er gjort. Trolig er de først ferdige oppunder jul.

GRUNDIG JOBB: Geologene sjekker hver eneste millimeter av samtlige boreprøver som hentes opp fra grunnen. Tusenvis av prøver skal sjekkes før jobben er gjort. Trolig er de først ferdige oppunder jul. Foto:

Korona-utfordringer

Geologene som undersøker prøvene, er fra både Norge og Danmark, og flere er ansatt gjennom selskapet TEØK AS, som er en underkontraktør.

– Egentlig er det ganske utrolig at vi har klart å holde driften gående gjennom hele koronaperioden. Men vi er nøye på å ta forholdsregler. Det siste vi ønsker, er å utsette lokalbefolkningen for smitte, forteller han.

Mannskapene som jobber ute på boreriggene, har hjemmebasen sin på det tidligere Nytt liv-senteret, mens geologene er innlosjert andre steder, eksempelvis Moi.

– Hvor lenge regner dere med å holde på med registreringsjobben?

– Trolig kommer vi til å holde på her på Heskestad helt fram til jul, forteller Harri Rees.

Artikkeltags