Statssekretær Tom Kalsås (Ap) skal være glad han ikke kjørte E39 ved Tronvik i Lund søndag formiddag og E39 gjennom Flekkefjord samme kveld. Noen steiner stengte E39 ved Tronvik, mens noen få centimeter med varslet snø gjorde det samme i Flekkefjord – der snøfall i Nulandsbakken har en tendens til å skape kaos mer eller mindre hver gang det faller ned fra himmelen. Dagens E39 holder som kjent ikke mål i det meste av Rogaland og vest i Agder, men regjeringen bryr seg ikke, og på et møte i Kvinesdal før helgen kom det fram at det ikke er sikkert at ny firefelts gjennom Agder og Dalane er sluttført før i 2044. Kalsås kjørte bil til møtet, og kjenner veien godt. Spesielt planene fra Flekkefjord til Bue i Bjerkreim er usikre, da man på nytt skal se på helheten av prosjektet på nytt.

Signalene fra møtet er i grunnen slik vi har hørt tidligere. Med Ap og Sp i regjering har det blitt en merkbar nedskalering i byggingen av nye veier. Selskapet Nye Veier AS får ikke ønskede tildelinger, og derfor bygges nye motorveier stykkevis og delt rundt omkring. Mellom Mandal og Kvinesdal bygges det nå en drøy mil motorvei i Lyngdal – men ingen vet hvor veien går videre eller når den er ferdig. Det er ikke engang sikkert at en firefeltsvei blir ferdig. Kanskje ender det med tre felt, eller gjenbruk av dagens E39?

Nye Veier er de som til syvende og sist prioriterer når de ulike prosjektene i deres portefølje skal bygges ut. Administrerende direktør Anette Aanesland i selskapet påpekte på det nevnte møtet at de i løpet av de seneste årene har fått tildelt flere og flere prosjekter i deres portefølje, uten at bevilgningen har økt. Innenfor rammene de får, skal også vedlikehold og drift av veiene de har bygget, dekkes. Selskapet har fått beskjed om å se på en tidshorisont frem til 2041 og 2044, fortalte Aanesland.

Daglig leder Kjell Langemyr i Bertelsen & Garpestad tippet eller håpet i et intervju med DT fredag at vi kan kjøre på ny motorvei gjennom Dalane i 2030. Måtte han få rett, men vi har dessverre våre tvil. Neste år skal ny Nasjonal transportplan rulles ut, og det blir viktigere enn noen gang at kommuner, fylkeskommune og andre høringsinstanser kommer med innspill. «Alle» vet hvor skoen trykker, at det må enda flere milliarder til for å få gang på byggingen. Dette er det til syvende og sist regjeringen som må få til, sammen med et flertall på stortinget.

For oss i distriktene er festtalene om økt satsing på byvekstavtaler lite verdt. Vi vil vite hva og når myndighetene foretar seg noe. Vi er ikke tjent med elendig og farlig veistandard, og vi hadde gjerne forventet at lokale representanter for regjeringspartiene ropte høyere og ga klarere beskjed om at dette finner vi oss faktisk ikke i. Det er lov å være i opposisjon til egen ledelse. Regjeringspartiene har elendig oppslutning på meningsmålingene for tiden, og hadde det vært stortingsvalg til høsten, hadde det vært bye-bye, Støre & Co.

Pengene finnes – det handler som alltid om å prioritere riktig. I dette tilfellet mener vi at regjeringen bokstavelig talt er på ville veier. Dårlige veier gir flere ulykker, og det må regjeringen ta deler av ansvaret for.