Pål Rake: – Eg kjenner meg uønskt i kyrkja

I fleire år har Pål Rake ønskt å få halda julekonserten sin i Egersund kirke i ei av julebyhelgene. Nå gir han opp.