– Pasientar har spurt meg rett ut kven eg er, og kven eg er i slekt med. Det er hyggeleg

Kjem du som turnuslege til legekontoret på Vikeså med oslodialekt og Bjerkreim som etternamn, må du rekna med at pasientane spør kven du er.