Kulturrådet fordeler 175,3 millioner kroner til 187 musikkfestivaler over hele landet neste år. Det er rekord.

Lokalt blir det 250.000 kroner til både Egersund visefestival og Dalane Bluesfestival, ifølge oversikten fra Norsk Kulturråd.

– Det er rekordmange festivaler som både søker og er gitt tilskudd. I tråd med Kulturrådets strategi har utvalget prioritert et økt mangfold og fornying i festivalfeltet og gitt 24 nye festivaler tilskudd på ordningen, sier Ivar Chelsom Vogt, leder av Kulturrådets musikkutvalg for arrangør- og festivalstøtte.

Se listen over tildelinger til musikkfestivaler for 2023

Blant de nye festivalene på ordningen som har fått tilskudd i denne runden finner vi Jungelfest i Bergen, Eddemannak i Varangerbotn, Balkanfest i Trondheim, Festspela i Geiranger, Monument Festival i Veggli, Polarjazz i Longyearbyen, Ravnedalen Live i Kristiansand, Odal Rockefestival i Austvatn, Larvik Gitarfestival og GRL PWR FSTVL i Fredrikstad.

Et tilbud for alle over hele landet

Kulturrådets musikkutvalg har lagt vekt på den store betydningen festivalene har for lokalt kulturliv, og understreker den viktige rollen lokale og regionale arrangører har for formidlingen av musikk. I tillegg ser utvalget etter festivaler som tilrettelegger godt for bærekraft og redusert klimaavtrykk, og ønsker å vektlegge dette enda sterkere i årene som kommer.

– I en tid med økte kostnader er det ekstra viktig å tilby publikum god musikk og felles opplevelser om de bor på bygden eller i byen. Årets tildelinger forsterker en allerede god geografisk spredning av festivaltildelinger i hele landet. Et godt lokalt kulturliv er bra for både sosial bærekraft og klima, sier Vogt.

Fylke og sjanger

Det er behandlet 242 festivalsøknader i denne runden, og av alle søknader for 2023 har altså 187 fått bevilgning. Det gir en tildelingsprosent på 77. Møre og Romsdal topper listen med 92 prosent, mens Innlandet er i bunnen med en tildelingsprosent på 61. Vestland er imidlertid fylket som har fått flest tildelinger med 33 innvilgede søknader.

Tilskuddsmidlene er fordelt til alle sjangere, men populærmusikk har suverent flest søknader og tildelinger med henholdsvis 103 og 68. Denne sjangeren har imidlertid den laveste tildelingsprosenten med 66. I øvrige sjangere ligger tildelingsprosenten på mellom 82 og 93.

– Det er utfordrende tider for musikkfestivaler med galopperende priser og endret billettsalgsmønster. Med en begrenset økning i avsetningen har utvalget prioritert festivaler med relativt lave tilskudd og nye festivaler på ordningen. Derfor er vi også åpne for at festivalene fremover, i større grad enn tidligere, kan gis et rimelig rom for å tilpasse omfanget av festivalen til størrelsen på tilskuddet, avslutter utvalgsleder Ivar Chelsom Vogt.