Skyløsningen var knyttet til Microsoft365, som fylkeskommunen bruker for elever og ansatte, skriver Stavanger Aftenblad.

Avisen har sett dokumentasjon på opplysninger som søkbare i og tilgjengelige i en felles mappe, blant annet bekymringsmeldinger til barnevernet om elevers atferd og mulig rusbruk. Også elevvurderinger og en liste med navn, adresse og personnummer til nesten 3.500 mennesker var tilgjengelig.

Fylkeskommunen var ikke kjent med datatabben da Aftenbladet tok kontakt, men stengte adgangen etter noen minutter.

– Vi har meldt avvik internt og melder avvik til Datatilsynet, sier fylkeskommunens sjef for digital utvikling, Svein Vathne. Han ser sakene er veldig uheldige.

– De er alvorlige på hver sin måte. Begge er grunnet i menneskelig svikt, altså tabber. Det er skjedd lagring på feil sted i skyløsningen, og ikke i tråd med vår lagringsveileder.

Han sier det er snakk om to separate saker. Vathne understreker at dette er opplysninger man aktivt har måttet søke for å finne og sier det ikke er grunn til å tro at informasjonen er spredd. (©NTB)