ORGANISERT TUR: 14. juni gjekk 45 vandrarar frå Jæren og Dalane på pilegrimstur i regi av kyrkja.
Merete Horpestad

Pilegrimsvandringa startar i Egersund: – Du kjem vekk frå den vanlege kvardagen og kan opna opp for djupe tankar om livet

Egersund er startpunktet for kystpilegrimsleia til Trondheim.
Publisert