Planteknisk utvalg: Vil ferdigstille vei mellom Rundevoll og Hestnes

Det er mye å vinne på å ferdigstille samleveien gjennom kommunens nye boligfelt i Hestnes, mener Eigersund-rådmannen. Et enstemmig planteknisk utvalg sa seg enig.