Tolv førere tatt i fartskontroll

Høyeste målte hastighet var 103 kilometer i timen.