18 var for tunge på gassen

UP skrev ut 18 forenkla forelegg på Krossmoen torsdag kveld.