Politiet har ikkje råd til å rykkja ut på "kvardagslege" småting

– Reforma har ikkje levert som forventa på "nærpoliti-biten", hevdar ein av dei som var sentrale i planlegginga av nærpolitireforma. Tillitsvalt i Egersund, politibetjent Sven Øyvind Hegrestad, er einig i at terskelen for å rykkja ut på "kvardagslege problemstillingar" er blitt høgare.