Stiller med sivilt politi mot bråkete ungdommer

Nå kan ungdom som terroriserer nabolag vente seg kraftige bøter.