Politikarane set pris på bibliotekforslag, men samlokalisering er mest aktuelt. Sp vil ha betre forslag til bygg

Politikarane set stor pris på forslaget om lokale for bibliotekplassering i sentrum. Fleire politikarar meiner at det er viktig å jobba med siste interpellasjonen om samlokalisering for å leggja til rette for eit moderne bibliotek. Sp meiner ein må ha is i magen og venta på betre forslag enn lokala som blei føreslått.