Over halvparten (51 prosent) rapporterer om synkende tillit til stortingspolitikerne fra Rogaland siden stortingsvalget i 2021, viser undersøkelsen i regi av NHO Rogaland og Sparebank 1 SR-Bank, som Aftenbladet har omtalt de seneste dagene.

Dette er utvilsomt stygge tall, og de folkevalgte fra Rogaland må i høyeste grad se seg selv i speilet, spørre seg hvorfor og hvordan dette ble resultatet – og ta grep. Synlighet og tilstedeværelse i eget fylke er etter vår mening et godt sted å begynne. De folkevalgte må være med på tur i eget fylke enn på komitéreiser i inn- og utlandet. Jo nærmere velgerne man er, jo bedre kan forholdet bli.

«Har du noen gang tidligere hatt lavere tillit til at stortingspolitikerne fra ditt fylke jobber til det beste for næringslivet?» er ett av spørsmålene som blir stilt. Det er selvsagt et ladet spørsmål, og det er stilt i en tid der næringslivet opplever store utfordringer som følge av krig i Europa, strømkrise, vanskeligere tilgang på råvarer – og så videre. Næringslivet har bedt om forutsigbarhet, det kan vi ikke si at regjeringen har stått for. Her kunne nok også deler av Rogalands-benken vært mer lyttende og tilstedeværende.

De to regjeringspartiene jobber for tiden i en kraftig motbakke, og det lugger voldsomt på meningsmålingene. Vi ser ikke vekk ifra at denne undersøkelsen rammer alle partiene på Rogalands-benken fordi tilliten til regjeringen hos flere er tynnslitt. Å skjære alle over én kam, kalles det gjerne, og det er ikke utenkelig at de to regjeringspartienes sviktende oppslutning nå rammer oppfattelsen også av de andre partiene.

Uansett: Rogalands-benken må ta de svake tallene på alvor. Vi snakker om en tillitskrise mellom næringslivet og de folkevalgte på Stortinget. Her må de folkevalgte ta grep. De må bli mer synlige, ha klarere utspill, rette søkelyset mot egne regioner og være forkjempere, talerør og tillitsvalgte, slik noen mener de ikke er fullt ut i dag. – Næringslivet i vår region opplever seg verken forstått, sett eller hørt. Den tilbakemeldingen må våre politikere ta til seg, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland til Aftenbladet.

Det er lenge til neste stortingsvalg, men til høsten er det lokalvalg – og frem til da bør de folkevalgte rogalendingene stramme seg opp, komme seg rundt i eget fylke og være så konkrete og målrettede som mulig. Troverdigheten og omdømmet må rettes opp. Det gjøres ikke fra en talerstol eller et møterom på Stortinget, men ute blant egne velgere i eget fylke.