Dette mener de andre partiene om eiendomsskatt

Av

"En urettferdig skatt som vi vil redusere så godt vi kan," sier Leif Erik Egaas (H), mens Halvor Ø. Thengs (SV) mener det viktigste med eiendomsskatten er at den beholdes, slik at kommunens tjenestetilbud kan opprettholdes.