Derfor stemte Venstre imot kjøp av Lerviksgården

Av