Vil ha vindmøllefond for kulturhus

John Mong (KrF) vil føreslå å plassera eigedomsskatten frå vindkraft i eit kultur- og rådhusfond.