Flukten fra rådhuset kan starte

Formannskapet gikk inn for planene om å slå sammen to legekontor for å frigjøre plass til rådhus-flyktninger, men ville ikke inngå nye leieavtaler i Nesgården.