Barnevernet har behov for ni ekstra årsverk - får ett i første omgang

Flertallet i kommunestyret i Eigersund sa mandag ja til å tilføre barneverntjenesten én ekstra stilling fra 2020. Men det reelle behovet er langt større, ifølge rådmannen.