Manum leiar av brukarutvalet

Svenn Manum er leiar av det nye felles brukarutvalet i Eigersund.