1.454 millioner kroner i frie inntekter for Dalane-kommunene

Av Dalane-kommunene får Lund den prosentvis sterkaste veksten i frie inntekter i 2020, mens Bjerkreim får lågast vekst.