Sayed ønsker at Sokndal skal bli pilotkommune for fritidskortet

Ordføreren i Sokndal ønsker å gi enda flere barn og unge muligheten til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Regjeringen har satt av 45 millioner kroner til et pilotprosjekt for fritidskortordningen.