Uklart om Dalane får midler til flomsikring

NVE er i statsbudsjettet for 2020 tildelt 85 millioner kroner i økte midler til sikringsarbeid for flom og skred. I løpet av høsten avklares hvilke prosjekter som skal prioriteres.