Ja til dispensasjon i strandsonen

Planteknisk utvalg i Eigersund går inn for at det gis dispensasjon, slik at det kan oppføres et tilbygg og takopplegg på en fritidsbolig i 100-metersbeltet på Søre Eigerøy.