Anbefaler at Eigersund kommune kjøper "hemmelig" næringsbygg

Rådmannen foreslår at Eigersund kommune kjøper et næringsbygg i Egersund sentrum for å skaffe kontorplass til kommunalt ansatte. Informasjon om hvilket bygg det skal brukes offentlige midler på å kjøpe, er unntatt offentlighet. DT vet det er Lerviksgården.