Stramt forslag til fylkesbudsjett, men satsing på Dalane videregående

Fylkesrådmannen foreslår nye sparetiltak for 2020. Samtidig foreslår han å sette av 22 millioner kroner til oppgradering av ventilasjon og tekniske anlegg på Dalane videregående skole, og 200.000 kroner til et prøveprosjekt med idrettsfag på skolen.