Formannskapet går inn for å forskuttere rundt 60 millioner kroner

Flere hadde tvil, men formannskapet i Sokndal gikk likevel inn for å følge rådmannens innstilling til søknaden fra KNA Raceway om økonomisk forskuttering og garanti til motorsportanlegget på Kroheia.