KNA Raceway: Rådmannen anbefaler forskuttering på 39 millioner kroner

KNA Raceway har søkt Sokndal kommune om 49 millioner kroner i forskuttering til motorsportanlegget på Kroheia, samt om garanti for et lån på inntil 29 millioner kroner. Rådmannen anbefaler å støtte deler av forespørselen.