Seks dalbuer i fylkestinget

Lund er den eneste dalanekommunen som ikke blir representert i det nye fylkestinget, hvor regionen vil få god representasjon.