Hva med de eldre? Partiene svarer

Av

Eldrepolitikk handler om så mye mer enn sykehjemsplasser, påpeker flere av listetoppene i Eigersund.