Mange orienterte i politisk landskap

Politikk og sykkelorientering prega torget i Egersund laurdag. Nokon kombinerte begge delar.